« Posts under Java

Wątki Java – wątek odczytuje plik, przerywa i czeka aż drugi skończy

Programik dotyczący wątków w Javie. Powinien zobrazować jak to działa 😉

Klasa przyjmuje w konstruktorze nazwę pliku, który ma odczytać oraz słowo, po którym ma zatrzymać tymczasowo działanie

Testowa klasa:

Należy zwrócić uwagę na  MainProg.watek2.join(). W tym momencie wątek jest zawieszony i czeka aż wątek2 znajdujący się w MainProg zostanie zakończony. Wtedy wątek1 dokończy odczytywanie pliku.