Kopiowanie z pamięci zewnętrznej do wewnętrznej co 0.5s

program, który co 0,5s kopiuje zawartość 32 bajtów pamięci zewnetrznej RAM od adresu 5000h do wewnętrznej pamięci RAM od adresu 50h.
Po zakończeniu kopiowania bit P1.7 ma być ustawiony

Comments (0)

› No comments yet.

Dodaj komentarz

Allowed Tags - You may use these HTML tags and attributes in your comment.

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">

Pingbacks (0)

› No pingbacks yet.