WordPress – pobranie danych obrazka z galerii

W jaki sposób dostać się do obrazków z wordpressowej galerii, żeby zrobić własną? Najlepiej napisać swój własny plugin, który zmodyfikuje treść wyświetlaną użytkownikowi.

 

 

Comments (0)

› No comments yet.

Dodaj komentarz

Allowed Tags - You may use these HTML tags and attributes in your comment.

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">

Pingbacks (0)

› No pingbacks yet.